Đăng nhập
Logo
//
Chuyên mục Xã hội
Xã hội Thông điệp lễ Tạ Ơn từ tổng thống tân cử Joe Biden: Tôi luyện linh hồn một dân tộc
Joe Biden - Nhã Duy dịch - 28/11/2020 03:11:19 pm
Thông điệp lễ Tạ Ơn từ tổng thống tân cử Joe Biden: Tôi luyện linh hồn một dân tộc

Thưa quốc dân đồng bào, Lễ Tạ Ơn là một khoảng thời gian đặc biệt tại Mỹ. Đây là lúc để suy nghiệm lại những gì đã diễn ra trong năm và nghĩ về...

Xã hội Biden và Trump đưa ra thông điệp tương phản trước ngày Lễ Tạ ơn
Barbara Sprunt, Brett Neely - Xuân Mai dịch - 27/11/2020 07:11:46 pm
Biden và Trump đưa ra thông điệp tương phản trước ngày Lễ Tạ ơn

Translated from NPR article Biden And Trump Offer Jarring Contrast Minutes Apart On Thanksgiving Eve Barbara Sprunt, Brett Neely ngày 25, tháng 11, 2020 Ngày trước Lễ Tạ ơn chứng...

Xã hội Khóc chán rồi cũng phải chịu thua
Facebooker Giao Thanh Pham - 13/11/2020 08:11:54 am
Khóc chán rồi cũng phải chịu thua

Năm 2016, sau 2 ngày đếm phiếu, Donald Trump giành được đa số phiếu ở 3 tiểu bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với tổng số 77 ngàn phiếu nhiều hơn bà Hillary...

Xã hội Thuyết âm mưu
Teresa Trần Kiều Ngọc - 13/11/2020 08:11:00 am
Thuyết âm mưu

Gần đây rất nhiều người tin vào thuyết âm mưu, như Trung Cộng đã chiếm lĩnh toàn thế giới. Mua chuộc từ các nguyên thủ quốc gia, đến giới chức hành...

Xã hội Xây dựng văn hóa tranh luận và phản biện
Ls Nguyễn Văn Thân - 13/11/2020 08:11:29 am
Xây dựng văn hóa tranh luận và phản biện

Không thể chối cãi là trong vài trăm năm qua, sự tiến bộ vượt bực của khoa học kỹ thuật đã nâng cao đời sống của nhân loại rất đáng kể. Từ phương...

Xã hội Tự do ngôn luận và truyền thông
Teresa Trần Kiều Ngọc - 13/11/2020 07:11:45 am
Tự do ngôn luận và truyền thông

Hiện nay, có xu hướng cho rằng các cơ quan truyền thông chính mạch là không đáng tin cậy. Cụ thể hơn, các cơ quan truyền thông nào nói khác với ông Trump thì...

1 2 3
//